نشست تخصصی جنسیت و سیاست

جنسیت، سیاست نشست تخصصی جنسیت و سیاست زمان: 16 اردیبهشت 1398 دبیرخانه: تهران، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی

نشست تخصصی جنسیت و اشتغال

جنسیت و اشتغال جنسیت و اشتغال #جنسیت_و_اشتغال نشست تخصصی جنسیت و اشتغال تاریخ برگزاری: یازدهم اردیبهشت 1398 دفتر دپارتمان زن و خانواده: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی

نشست تخصصی جنسیت و بهداشت

جنسیت و بهداشت جنسیت و بهداشت #جنسیت_و_بهداشت نشست تخصصی جنسیت و بهداشت تاریخ برگزاری: نهم اردیبهشت 1398 زمان نشست: 3 ساعت دفتر دپارتمان زن و خانواده: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی

نشست تخصصی جنسیت و آموزش

جنسیت و آموزش جنسیت و آموزش #جنسیت_و_آموزش نشست تخصصی جنسیت و آموزش تاریخ برگزاری: چهارم اردیبهشت 1398 زمان برگزاری نشست: 3 ساعت دفتر دپارتمان زن و خانواده:  تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی

نشست تخصصی جنبش های اجتماعی زنان

جنبش‌های اجتماعی زنان جنبش‌های اجتماعی زنان نشست تخصصی جنبش‌های اجتماعی زنان تاریخ برگزاری:  اردیبهشت ماه 1398 زمان برگزاری نشست: 3 ساعت دفتر دپارتمان زن و خانواده: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی

نشست تخصصی جنس و جنسیت

نشست تخصصی جنس و جنسیت نشست تخصصی جنس و جنسیت #جنس_و_جنسیت تاریخ برگزاری: پانزدهم اسفندماه 1397. زمان برگزاری: 3 ساعت دفتر دپارتمان زن و خانواده: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی

نشست تخصصی عدالت جنسیتی در فقه و حقوق

عدالت جنسیتی در فقه و حقوق عدالت جنسیتی در فقه و حقوق #عدالت_جنسیتی_در_فقه_و_حقوق  نشست تخصصی عدالت جنسیتی در فقه و حقوق تاریخ برگزاری: سیزدهم اسفندماه 1397. زمان: 3 ساعت  دفتر دپارتمان آموزشی دانش آفرینان: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی عدالت جنسیتی در فقه و حقوق #عدالت_جنسیتی_در_فقه_و_حقوق  نشست تخصصی عدالت جنسیتی در فقه و حقوق

نشست تخصصی مبانی عدالت جنسیتی

مبانی عدالت جنسیتی   مبانی عدالت جنسیتی نشست تخصصی مبانی عدالت جنسیتی تاریخ برگزاری: هشتم اسفندماه 1397 زمان برگزاری: 2 ساعت دفتر دپارتمان زن و خانواده: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی.  

نشست تخصصی زنان و سقف شیشه ای با رویکرد جامعه شناسی

زنان و سقف شیشه ای زنان و سقف شیشه‌ای #زنان_و_سقف_شیشه_ای این نشست تاریخ 2 اسفند 1397 برگزار گردید. محل برگزاری: تهران، میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، دفتر دپارتمان دانش آفرینان.    

کارگاه آموزشی روش تحقیق کیفی

روش تحقیق کیفی روش تحقیق کیفی #روش_تحقیق_کیفی کارگاه آموزشی روش تحقیق کیفی شروع از پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۸ مکان: تهران، میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، دفتر دپارتمان آموزش زمان: 15 ساعت ارائه گواهی معتبر به شرکت کنندگان شماره تماس جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر: 021-66434087 09370567104

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان نظری موسسه اسوه

ما را دنبال کنید