زنان عاشورایی

زنان عاشورایی نشست تخصصی زنان عاشورایی با محوریت حضرت زینب (س) برگزار می گردد. زمان برگزاری: یکشنبه سی ام شهریور ماه 1399 ساعت 15 الی 17

نشست تخصصی زنان ، شبکه های اجتماعی مجازی; نشاط اجتماعی

زنان؛ فضای مجازی؛ نشاط اجتماعی زنان فضای مجازی اجتماعی #زنان_فضای_مجازی_نشاط_اجتماعی نشست تخصصی زنان؛ شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ نشاط اجتماعی به مناسبت هفته جهانی سلامت روان برگزار کننده: موسسه اسوه‌های دانش‌آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زمان برگزاری: پنج شنبه 25 مهرماه 1398 ساعت : ١٥-١٨

نشست تخصصی عوامل اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی زنان

عوامل اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی زنان عوامل نشاط اجتماعی زنان #عوامل_نشاط_اجتماعی_زنان نشست تخصصی عوامل اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی زنان به مناسبت هفته جهانی سلامت روان برگزار کنندگان: موسسه اسوه‌های دانش‌آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زمان برگزاری: چهارشنبه 24 مهرماه 1398 ساعت : ١٥-١٨

نشست تخصصی زنان ؛ سلامت روان ؛ نشاط اجتماعی

زنان سلامت روان نشاط اجتماعی زنان سلامت روان نشاط اجتماعی #زنان_سلامت_روان_نشاط_اجتماعی نشست تخصصی زنان؛ سلامت روان؛ نشاط اجتماعی به مناسبت هفته جهانی سلامت روان برگزار کننده: موسسه اسوه های دانش آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زمان برگزاری: پنج شنبه 22 مهرماه 1398 ساعت : ١٥-١٨

نشست تخصصی جایگاه زنان در تحکیم خانواده

جایگاه زنان در تحکیم خانواده زنان و تحکیم خانواده #زنان_و_تحکیم_خانواده نشست تخصصی جایگاه زنان در تحکیم خانواده به مناسبت هفته جهانی سلامت روان برگزار کننده: موسسه اسوه های دانش آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زمان برگزاری: پنج شنبه 21 مهرماه 1398 ساعت : ١٥-١٨

نشست تخصصی زنان ; فرهنگ و معنویت

زنان ; فرهنگ و معنویت زنان فرهنگ و معنویت #زنان_فرهنگ_و_معنویت نشست تخصصی زنان؛ فرهنگ و معنویت به مناسبت هفته جهانی سلامت روان برگزارکنندگان: موسسه اسوه های دانش آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زمان برگزاری: پنج شنبه 20 مهرماه 1398 ساعت : ١٥-١٨

نشست تخصصی زنان ; خود مراقبتی ; نشاط اجتماعی

زنان ; خود مراقبتی ; نشاط اجتماعی زنان خودمراقبتی نشاط اجتماعی #زنان_خودمراقبتی_نشاط_اجتماعی به مناسبت هفته جهانی سلامت روان نشست تخصصی زنان, خودمراقبتی, نشاط اجتماعی برگزارکنندگان: موسسه اسوه های دانش آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زمان برگزاری: پنج شنبه ١٨مهرماه 1398 ساعت : ١٥-١٨

Featured

اولین پیش نشست همایش ملی زنان و حیات اجتماعی

همایش ملی زنان و حیات اجتماعی همایش ملی زنان و حیات اجتماعی #همایش_ملی_زنان_و_حیات_اجتماعی اولین پیش‌نشست همایش ملی زنان و حیات اجتماعی برگزار کننده: موسسه اسوه‌های دانش‌آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مکان برگزاری: پردیس خطیب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در تبریز تاریخ برگزاری: چهارشنبه ۱۷ مهرماه 98 ساعت

نشست تخصصی زن در اسلام

زن در اسلام زن در اسلام #زن_در_اسلام نشست تخصصی زن در اسلام زمان برگزاری: دهه اول تیرماه 1398 مدت: 12 ساعت دفتر دپارتمان زن و خانواده: واقع در تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی

نشست تخصصی خانواده در اسلام

خانواده در اسلام خانواده در اسلام #خانواده_در_اسلام نشست تخصصی خانواده در اسلام تاریخ برگزاری:  تیرماه 1398 زمان برگزاری: 8 ساعت دفتر دپارتمان زن و خانواده: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان نظری موسسه اسوه

ما را دنبال کنید