O S V E H D A A N E S H
نشست تخصصی جنسیت و حق تجارت

جنسیت و حق تجارت جنسیت و حق تجارت #جنسیت_و_حق_ تجارت نشست تخصصی جنسیت و حق تجارت تاریخ برگزاری:  هفدهم اردیبهشت 1398 دفتر دپارتمانزن و

نشست تخصصی سقف شیشه ای و راهکارهای حقوقی

سقف شیشه ای و راهکارهای حقوقی سقف شیشه‌ای #سقف_شیشه_ای_و_راهکارهای_حقوقی نشست تخصصی سقف شیشه‌ای و راهکارهای حقوقی تاریخ برگزاری: بیست و هفتم فروردین 1398 دفتر

نشست تخصصی اشتغال زنان در قانون کار و حقوق موضوعه

اشتغال زنان در قانون کار و حقوق موضوعه اشتغال زنان در قانون #اشتغال_زنان_در_قانون نشست تخصصی اشتغال

نشست تخصصی زنان و تحرکات اجتماعی

زنان و تحرکات اجتماعی زنان و تحرکات اجتماعی #زنان_و_تحرکات_اجتماعی نشست تخصصی زنان و تحرکات اجتماعی تاریخ برگزاری: هجدهم اردیبهشت 1398 مدت

نشست تخصصی جنسیت و سیاست

نشست تخصصی جنسیت و سیاست نشست تخصصی جنسیت و سیاست زمان: 16 اردیبهشت 1398 مدت برگزاری: دو ساعت دبیرخانه: تهران، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی نشست تخصصی جنسیت و سیاست زمان: 16 اردیبهشت 1398 مدت برگزاری: دو ساعت دبیرخانه: تهران، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی منابع: ویکیپدیا

نشست تخصصی جنسیت و اشتغال

جنسیت و اشتغال جنسیت و اشتغال #جنسیت_و_اشتغال نشست تخصصی جنسیت و اشتغال تاریخ برگزاری: یازدهم اردیبهشت 1398 دفتر دپارتمان زن و خانواده: تهران میدان انقلاب ابتدای

نشست تخصصی جنسیت و بهداشت

جنسیت و بهداشت جنسیت و بهداشت #جنسیت_و_بهداشت نشست تخصصی جنسیت و بهداشت تاریخ برگزاری: نهم اردیبهشت 1398 زمان نشست: 3 ساعت دفتر

نشست تخصصی جنسیت و آموزش

جنسیت و آموزش جنسیت و آموزش #جنسیت_و_آموزش نشست تخصصی جنسیت و آموزش تاریخ برگزاری: چهارم اردیبهشت 1398 زمان برگزاری نشست: 3

نشست تخصصی جنبش های اجتماعی زنان

جنبش‌های اجتماعی زنان جنبش‌های اجتماعی زنان نشست تخصصی جنبش‌های اجتماعی زنان تاریخ برگزاری:  اردیبهشت ماه 1398 زمان برگزاری نشست: 3 ساعت دفتر

نشست تخصصی جنس و جنسیت

نشست تخصصی جنس و جنسیت نشست تخصصی جنس و جنسیت #جنس_و_جنسیت تاریخ برگزاری: پانزدهم اسفندماه 1397. زمان برگزاری: 3 ساعت دفتر دپارتمان

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک ۲۱

ما را دنبال کنید