نشست تخصصی جنس و جنسیت

پوستر نشست جنس و جنسیت
جنس و جنسیت نشست تخصصی جنس و جنسیت #جنس_و_جنسیت تاریخ برگزاری: پانزدهم اسفندماه 1397.  زمان برگزاری: 3 ساعت دفتر دپارتمان آموزشی دانش آفرینان: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی

نشست تخصصی جنس و جنسیت

#جنس_و_جنسیت

تاریخ برگزاری: پانزدهم اسفندماه 1397.

زمان برگزاری: 3 ساعت

دفتر دپارتمان زن و خانواده: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی

Related Post

Leave a Comment

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان نظری موسسه اسوه

ما را دنبال کنید