مبانی عدالت جنسیتی

 

پوستر مبانی عدالت جنسیتی
نشست تخصصی مبانی عدالت جنسیتی تاریخ برگزاری: هشتم اسفندماه 1397 زمان برگزاری: 2 ساعت دفتر دپارتمان زن و خانواده: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی.

مبانی عدالت جنسیتی

نشست تخصصی مبانی عدالت جنسیتی

تاریخ برگزاری: هشتم اسفندماه 1397

زمان برگزاری: 2 ساعت

دفتر دپارتمان زن و خانواده: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی.

 

Related Post

Leave a Comment

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان نظری موسسه اسوه

ما را دنبال کنید