عدالت جنسیتی در فقه و حقوق

پوستر نشست عدالت جنسیتی در فقه و حقوق

عدالت جنسیتی در فقه و حقوق #عدالت_جنسیتی_در_فقه_و_حقوق  نشست تخصصی عدالت جنسیتی در فقه و حقوق تاریخ برگزاری: سیزدهم اسفندماه 1397. زمان: 3 ساعت  دفتر دپارتمان آموزشی دانش آفرینان: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی

عدالت جنسیتی در فقه و حقوق

#عدالت_جنسیتی_در_فقه_و_حقوق 

نشست تخصصی عدالت جنسیتی در فقه و حقوق

تاریخ برگزاری: سیزدهم اسفندماه 1397.

زمان برگزاری نشست: 3 ساعت 

دفتر دپارتمان زن و خانواده: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی

Related Post

Leave a Comment

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان نظری موسسه اسوه

ما را دنبال کنید