جنبش‌های اجتماعی زنان

پوستر نشست جنبش‌های اجتماعی زنان
جنبش‌های اجتماعی زنان نشست تخصصی جنبش‌های اجتماعی زنان تاریخ برگزاری:  اردیبهشت ماه 1398 زمان برگزاری نشست: 3 ساعت دفتر دپارتمان زن و خانواده: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی 

جنبش‌های اجتماعی زنان

نشست تخصصی جنبش‌های اجتماعی زنان

تاریخ برگزاری:  اردیبهشت ماه 1398

زمان برگزاری نشست: 3 ساعت

دفتر دپارتمان زن و خانواده: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی

Related Post

Leave a Comment

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان نظری موسسه اسوه

ما را دنبال کنید