نشست تخصصی زنان ، شبکه های اجتماعی مجازی; نشاط اجتماعی

زنان؛ فضای مجازی؛ نشاط اجتماعی زنان فضای مجازی اجتماعی #زنان_فضای_مجازی_نشاط_اجتماعی نشست تخصصی زنان؛ شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ نشاط اجتماعی به مناسبت هفته جهانی سلامت روان برگزار کننده: موسسه اسوه‌های دانش‌آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زمان برگزاری: پنج شنبه 25 مهرماه 1398 ساعت : ١٥-١٨

نشست تخصصی عوامل اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی زنان

عوامل اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی زنان عوامل نشاط اجتماعی زنان #عوامل_نشاط_اجتماعی_زنان نشست تخصصی عوامل اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی زنان به مناسبت هفته جهانی سلامت روان برگزار کنندگان: موسسه اسوه‌های دانش‌آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زمان برگزاری: چهارشنبه 24 مهرماه 1398 ساعت : ١٥-١٨

نشست تخصصی زنان ؛ سلامت روان ؛ نشاط اجتماعی

زنان سلامت روان نشاط اجتماعی زنان سلامت روان نشاط اجتماعی #زنان_سلامت_روان_نشاط_اجتماعی نشست تخصصی زنان؛ سلامت روان؛ نشاط اجتماعی به مناسبت هفته جهانی سلامت روان برگزار کننده: موسسه اسوه های دانش آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زمان برگزاری: پنج شنبه 22 مهرماه 1398 ساعت : ١٥-١٨

نشست تخصصی زنان ; خود مراقبتی ; نشاط اجتماعی

زنان ; خود مراقبتی ; نشاط اجتماعی زنان خودمراقبتی نشاط اجتماعی #زنان_خودمراقبتی_نشاط_اجتماعی به مناسبت هفته جهانی سلامت روان نشست تخصصی زنان, خودمراقبتی, نشاط اجتماعی برگزارکنندگان: موسسه اسوه های دانش آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زمان برگزاری: پنج شنبه ١٨مهرماه 1398 ساعت : ١٥-١٨

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 21

ما را دنبال کنید