پوستر کارگاه سواد رسانه ای

سواد رسانه‌ای

پوستر کارگاه سواد رسانه‌ای
سواد رسانه‌ای #سواد_رسانه_ای کارگاه آموزشی زن و سانه؛ محور دوم: سواد رسانه‌ای زمان برگزاری: دیماه 1398 به مدت 4 ساعت  مدرس: یزدان سلطانمرادی برگزار کننده: دپارتمان مرکزی و زن و خانواده موسسه اسوه‌های دانش‌آفرین خلاق

سواد رسانه‌ای

#سواد_رسانه_ای

کارگاه آموزشی زن و سانه؛ محور دوم: سواد رسانه‌ای

مدرس: یزدان سلطانمرادی

زمان برگزاری: دیماه 1398 به مدت 4 ساعت

برگزار کننده: دپارتمان مرکزی و زن و خانواده موسسه اسوه‌های دانش‌آفرین خلاق

Related Post

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان نظری موسسه اسوه

ما را دنبال کنید