جایگاه زنان در رسانه‌های مدرن

جایگاه زنان در رسانه‌های مدرن

پوستر کارگاه جایگاه زنان در رسانه‌های مدرن
جایگاه زنان در رسانه‌های مدرن  #زنان_و_رسانه_های_مدرن  کارگاه آموزشی جایگاه زنان در رسانه‌های مدرن مدرس: یزدان سلطانمرادی زمان برگزاری: دیماه 1398 به مدت 4 ساعت  برگزار کننده: دپارتمان مرکزی و زن وخانواده موسسه اسوه‌های دانش‌آفرین خلاق

جایگاه زنان در رسانه‌های مدرن

#زنان_و_رسانه_های_مدرن

کارگاه آموزشی جایگاه زنان در رسانه‌های مدرن

مدرس: یزدان سلطانمرادی

زمان برگزاری: دیماه 1398 به مدت 4 ساعت

برگزار کننده: دپارتمان مرکزی و زن وخانواده موسسه اسوه‌های دانش‌آفرین خلاق

Related Post

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان نظری موسسه اسوه

ما را دنبال کنید