همایش ملی زنان و حیات اجتماعی

پوستر اولین پیش‌نشست همایش ملی زنان و حیات اجتماعی
همایش ملی زنان و حیات اجتماعی #اولین_پیش_نشست_همایش_ملی_زنان_و_حیات_اجتماعی برگزار کننده: موسسه اسوه‌های دانش‌آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مکان برگزاری: پردیس خطیب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در تبریز  تاریخ برگزاری: چهارشنبه ۱۷ مهرماه 98 ساعت ۱۶-۱۸

همایش ملی زنان و حیات اجتماعی

#همایش_ملی_زنان_و_حیات_اجتماعی

اولین پیش‌نشست همایش ملی زنان و حیات اجتماعی

برگزار کننده: موسسه اسوه‌های دانش‌آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مکان برگزاری: پردیس خطیب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در تبریز

تاریخ برگزاری: چهارشنبه ۱۷ مهرماه 98 ساعت ۱۶-۱۸

Related Post

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان نظری موسسه اسوه

ما را دنبال کنید