عوامل اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی زنان

پوستر نشست عوامل نشاط اجتماعی زنان
عوامل نشاط اجتماعی زنان #عوامل_نشاط_اجتماعی_زنان نشست تخصصی عوامل اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی زنان به مناسبت هفته جهانی سلامت روان  برگزار کنندگان: موسسه اسوه‌های دانش‌آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زمان برگزاری: چهارشنبه 24 مهرماه 1398 ساعت : ١٥-١٨

عوامل نشاط اجتماعی زنان

#عوامل_نشاط_اجتماعی_زنان

نشست تخصصی عوامل اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی زنان

به مناسبت هفته جهانی سلامت روان

برگزار کنندگان: موسسه اسوه‌های دانش‌آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

زمان برگزاری: چهارشنبه 24 مهرماه 1398 ساعت : ١٥-١٨

Related Post

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان نظری موسسه اسوه

ما را دنبال کنید