زنان؛ فضای مجازی؛ نشاط اجتماعی

پوستر زنان فضای مجازی اجتماعی
زنان فضای مجازی اجتماعی #زنان_فضای_مجازی_نشاط_اجتماعی نشست تخصصی زنان؛ شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ نشاط اجتماعی به مناسبت هفته جهانی سلامت روان برگزار کننده: موسسه اسوه‌های دانش‌آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زمان برگزاری: پنج شنبه 25 مهرماه 1398 ساعت : ١٥-١٨

زنان فضای مجازی اجتماعی

#زنان_فضای_مجازی_نشاط_اجتماعی

نشست تخصصی زنان؛ شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ نشاط اجتماعی

به مناسبت هفته جهانی سلامت روان

برگزار کننده: موسسه اسوه‌های دانش‌آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

زمان برگزاری: پنج شنبه 25 مهرماه 1398 ساعت : ١٥-١٨

Related Post

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان نظری موسسه اسوه

ما را دنبال کنید