جایگاه زنان در تحکیم خانواده

پوستر نشست جایگاه زنان در تحکیم خانواده
زنان و تحکیم خانواده #زنان_و_تحکیم_خانواده نشست تخصصی جایگاه زنان در تحکیم خانواده به مناسبت هفته جهانی سلامت روان برگزار کننده: موسسه اسوه های دانش آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زمان برگزاری: پنج شنبه 21 مهرماه 1398 ساعت : ١٥-١٨

زنان و تحکیم خانواده

#زنان_و_تحکیم_خانواده

نشست تخصصی جایگاه زنان در تحکیم خانواده

به مناسبت هفته جهانی سلامت روان

برگزار کننده: موسسه اسوه های دانش آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

زمان برگزاری: پنج شنبه 21 مهرماه 1398 ساعت : ١٥-١٨

Related Post

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان نظری موسسه اسوه

ما را دنبال کنید