زنان ; فرهنگ و معنویت

پوستر نشست زنان, فرهنگ و معنویت
زنان فرهنگ و معنویت #زنان_فرهنگ_و_معنویت نشست تخصصی زنان؛ فرهنگ و معنویت به مناسبت هفته جهانی سلامت روان برگزارکنندگان: موسسه اسوه های دانش آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زمان برگزاری: پنج شنبه 20 مهرماه 1398 ساعت : ١٥-١٨

زنان فرهنگ و معنویت

#زنان_فرهنگ_و_معنویت

نشست تخصصی زنان؛ فرهنگ و معنویت

به مناسبت هفته جهانی سلامت روان

برگزارکنندگان: موسسه اسوه های دانش آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

زمان برگزاری: پنج شنبه 20 مهرماه 1398 ساعت : ١٥-١٨

Related Post

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان نظری موسسه اسوه

ما را دنبال کنید