زنان سلامت روان نشاط اجتماعی

پوستر نشست زنان سلامت روان نشاط اجتماعی
زنان سلامت روان نشاط اجتماعی #زنان_سلامت_روان_نشاط_اجتماعی به مناسبت هفته جهانی سلامت روان برگزار کننده: موسسه اسوه های دانش آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زمان برگزاری: پنج شنبه 22 مهرماه 1398 ساعت : ١٥-١٨ 

زنان سلامت روان نشاط اجتماعی

#زنان_سلامت_روان_نشاط_اجتماعی

نشست تخصصی زنان؛ سلامت روان؛ نشاط اجتماعی

به مناسبت هفته جهانی سلامت روان

برگزار کننده: موسسه اسوه های دانش آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

زمان برگزاری: پنج شنبه 22 مهرماه 1398 ساعت : ١٥-١٨

Related Post

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان نظری موسسه اسوه

ما را دنبال کنید