O S V E H D A A N E S H
نشست تخصصی مبانی عدالت جنسیتی

مبانی عدالت جنسیتی   مبانی عدالت جنسیتی نشست تخصصی مبانی عدالت جنسیتی تاریخ برگزاری: هشتم اسفندماه 1397 زمان برگزاری: 2 ساعت دفتر دپارتمان زن و خانواده:

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک ۲۱

ما را دنبال کنید