نشست تخصصی عدالت جنسیتی در فقه و حقوق

عدالت جنسیتی در فقه و حقوق عدالت جنسیتی در فقه و حقوق #عدالت_جنسیتی_در_فقه_و_حقوق  نشست تخصصی عدالت جنسیتی در فقه و حقوق تاریخ برگزاری: سیزدهم اسفندماه 1397. زمان: 3 ساعت  دفتر دپارتمان آموزشی دانش آفرینان: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی عدالت جنسیتی در فقه و حقوق #عدالت_جنسیتی_در_فقه_و_حقوق  نشست تخصصی عدالت جنسیتی در فقه و حقوق

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 21

ما را دنبال کنید