O S V E H D A A N E S H
نشست تخصصی زنان و تحرکات اجتماعی

زنان و تحرکات اجتماعی زنان و تحرکات اجتماعی #زنان_و_تحرکات_اجتماعی نشست تخصصی زنان و تحرکات اجتماعی تاریخ برگزاری: هجدهم اردیبهشت 1398 مدت

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک ۲۱

ما را دنبال کنید