O S V E H D A A N E S H
نشست تخصصی جنسیت و سیاست

نشست تخصصی جنسیت و سیاست نشست تخصصی جنسیت و سیاست زمان: 16 اردیبهشت 1398 مدت برگزاری: دو ساعت دبیرخانه: تهران، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی نشست تخصصی جنسیت و سیاست زمان: 16 اردیبهشت 1398 مدت برگزاری: دو ساعت دبیرخانه: تهران، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی منابع: ویکیپدیا

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک ۲۱

ما را دنبال کنید