O S V E H D A A N E S H
نشست تخصصی جنسیت و حق تجارت

جنسیت و حق تجارت جنسیت و حق تجارت #جنسیت_و_حق_ تجارت نشست تخصصی جنسیت و حق تجارت تاریخ برگزاری:  هفدهم اردیبهشت 1398 دفتر دپارتمانزن و

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک ۲۱

ما را دنبال کنید