O S V E H D A A N E S H

نشست تخصصی جنسیت و سیاست

نشست تخصصی جنسیت و سیاست
زمان: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

مدت برگزاری: دو ساعت
دبیرخانه: تهران، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی

پوستر نشست جنسیت و سیاست نشست تخصصی جنسیت و سیاست
زمان: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

مدت برگزاری: دو ساعت
دبیرخانه: تهران، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی

منابع: ویکیپدیا

Related Post

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک ۲۱

ما را دنبال کنید