O S V E H D A A N E S H

مهارتهای زندگی

پوستر کارگاه مهارتهای زندگی
مهارتهای زندگی  #مهارتهای_زندگی کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی به مناسبت هفته جهانی سلامت روان  برگزار کننده: موسسه اسوه های دانش آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زمان برگزاری: سه شنبه ٢٣ مهرماه ۱۳۹۸ ساعت : ۱۴-۱۹

مهارتهای زندگی

#مهارتهای_زندگی

کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی

به مناسبت هفته جهانی سلامت روان

برگزار کننده: موسسه اسوه های دانش آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

زمان برگزاری: سه شنبه ٢٣ مهرماه ۱۳۹۸ ساعت : ۱۴-۱۹

Related Post

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک ۲۱

ما را دنبال کنید