O S V E H D A A N E S H

عوامل اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی زنان

پوستر نشست عوامل نشاط اجتماعی زنان
عوامل نشاط اجتماعی زنان #عوامل_نشاط_اجتماعی_زنان نشست تخصصی عوامل اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی زنان به مناسبت هفته جهانی سلامت روان  برگزار کنندگان: موسسه اسوه‌های دانش‌آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸ ساعت : ١۵-١٨

عوامل نشاط اجتماعی زنان

#عوامل_نشاط_اجتماعی_زنان

نشست تخصصی عوامل اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی زنان

به مناسبت هفته جهانی سلامت روان

برگزار کنندگان: موسسه اسوه‌های دانش‌آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸ ساعت : ١۵-١٨

Related Post

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک ۲۱

ما را دنبال کنید