O S V E H D A A N E S H

عدالت جنسیتی در فقه و حقوق

پوستر نشست عدالت جنسیتی در فقه و حقوق

عدالت جنسیتی در فقه و حقوق #عدالت_جنسیتی_در_فقه_و_حقوق  نشست تخصصی عدالت جنسیتی در فقه و حقوق تاریخ برگزاری: سیزدهم اسفندماه ۱۳۹۷. زمان: ۳ ساعت  دفتر دپارتمان آموزشی دانش آفرینان: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی

عدالت جنسیتی در فقه و حقوق

#عدالت_جنسیتی_در_فقه_و_حقوق 

نشست تخصصی عدالت جنسیتی در فقه و حقوق

تاریخ برگزاری: سیزدهم اسفندماه ۱۳۹۷.

زمان برگزاری نشست: ۳ ساعت 

دفتر دپارتمان زن و خانواده: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی

Related Post

    Leave a Comment

    آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک ۲۱

    ما را دنبال کنید