O S V E H D A A N E S H

زنان؛ فضای مجازی؛ نشاط اجتماعی

پوستر زنان فضای مجازی اجتماعی
زنان فضای مجازی اجتماعی #زنان_فضای_مجازی_نشاط_اجتماعی نشست تخصصی زنان؛ شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ نشاط اجتماعی به مناسبت هفته جهانی سلامت روان برگزار کننده: موسسه اسوه‌های دانش‌آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زمان برگزاری: پنج شنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۸ ساعت : ١۵-١٨

زنان فضای مجازی اجتماعی

#زنان_فضای_مجازی_نشاط_اجتماعی

نشست تخصصی زنان؛ شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ نشاط اجتماعی

به مناسبت هفته جهانی سلامت روان

برگزار کننده: موسسه اسوه‌های دانش‌آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

زمان برگزاری: پنج شنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۸ ساعت : ١۵-١٨

Related Post

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک ۲۱

ما را دنبال کنید