O S V E H D A A N E S H

زنان سلامت روان نشاط اجتماعی

پوستر نشست زنان سلامت روان نشاط اجتماعی
زنان سلامت روان نشاط اجتماعی #زنان_سلامت_روان_نشاط_اجتماعی به مناسبت هفته جهانی سلامت روان برگزار کننده: موسسه اسوه های دانش آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زمان برگزاری: پنج شنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸ ساعت : ١۵-١٨ 

زنان سلامت روان نشاط اجتماعی

#زنان_سلامت_روان_نشاط_اجتماعی

نشست تخصصی زنان؛ سلامت روان؛ نشاط اجتماعی

به مناسبت هفته جهانی سلامت روان

برگزار کننده: موسسه اسوه های دانش آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

زمان برگزاری: پنج شنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸ ساعت : ١۵-١٨

Related Post

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک ۲۱

ما را دنبال کنید