O S V E H D A A N E S H

زنان ; خود مراقبتی ; نشاط اجتماعی

پوستر نشست زنان, خودمراقبتی, نشاط اجتماعی
زنان خودمراقبتی نشاط اجتماعی #زنان_خودمراقبتی_نشاط_اجتماعی به مناسبت هفته جهانی سلامت روان نشست تخصصی زنان, خودمراقبتی, نشاط اجتماعی برگزارکنندگان: موسسه اسوه های دانش آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زمان برگزاری: پنج شنبه ١٨مهرماه ۱۳۹۸ ساعت : ١۵-١٨

زنان خودمراقبتی نشاط اجتماعی

#زنان_خودمراقبتی_نشاط_اجتماعی

به مناسبت هفته جهانی سلامت روان

نشست تخصصی زنان, خودمراقبتی, نشاط اجتماعی

برگزارکنندگان: موسسه اسوه های دانش آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

زمان برگزاری: پنج شنبه ١٨مهرماه ۱۳۹۸ ساعت : ١۵-١٨

Related Post

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک ۲۱

ما را دنبال کنید