O S V E H D A A N E S H

جنسیت و حق تجارت

پوستر جنسیت و حق تجارت
جنسیت و حق تجارت #جنسیت_و_حق_ تجارت نشست تخصصی جنسیت و حق تجارت  تاریخ برگزاری:  هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۸ دفتر دپارتمانزن و خانواده: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی

جنسیت و حق تجارت

#جنسیت_و_حق_ تجارت

نشست تخصصی جنسیت و حق تجارت

تاریخ برگزاری:  هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۸

دفتر دپارتمانزن و خانواده: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی

 

Related Post

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک ۲۱

ما را دنبال کنید