O S V E H D A A N E S H

جنسیت و اشتغال

پوستر نشست جنسیت و اشتغال
جنسیت و اشتغال #جنسیت_و_اشتغال نشست تخصصی جنسیت و اشتغال تاریخ برگزاری: یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۸ دفتر دپارتمان زن و خانواده: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی

جنسیت و اشتغال

#جنسیت_و_اشتغال

نشست تخصصی جنسیت و اشتغال

تاریخ برگزاری: یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۸

دفتر دپارتمان زن و خانواده: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی

Related Post

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک ۲۱

ما را دنبال کنید