O S V E H D A A N E S H

جنبش‌های اجتماعی زنان

پوستر نشست جنبش‌های اجتماعی زنان
جنبش‌های اجتماعی زنان نشست تخصصی جنبش‌های اجتماعی زنان تاریخ برگزاری:  اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ زمان برگزاری نشست: ۳ ساعت دفتر دپارتمان زن و خانواده: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی 

جنبش‌های اجتماعی زنان

نشست تخصصی جنبش‌های اجتماعی زنان

تاریخ برگزاری:  اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

زمان برگزاری نشست: ۳ ساعت

دفتر دپارتمان زن و خانواده: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی

Related Post

    Leave a Comment

    آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک ۲۱

    ما را دنبال کنید