O S V E H D A A N E S H

محورهای ویژه همایش:

زنان و مشارکت در سیاستگذاری و برنامه‌های توسعه

زنان و مشارکت در علم و فناوری و نهضت پیشرفت

زنان و تحول و مدیریت خانواده

زنان و راهکارهای مشارکت اجتماعی

حوزه های مشارکت:

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک ۲۱

ما را دنبال کنید