O S V E H D A A N E S H

تعرفه ها و فرآیند اجرایی همایش

زمان برگزاری همایش: آخر آذرماه ۱۳۹۹

آخرین مهلت دریافت چکیده و اصل مقالات: ۱۵ آذرماه ۱۳۹۹

دبیر علمی همایش: خانم دکتر مرضیه شعربافچی زاده

دبیر اجرایی همایش: خانم مهری محمدی

قیمت ها:

دانشجویی: ۲۰۰۰۰۰ تومان

هیئت علمی: ۲۵۰۰۰۰ تومان

آزاد: ۲۵۰۰۰۰ تومان

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک ۲۱

ما را دنبال کنید